AlueVAALIT 2022

Tulevat aluevaltuustot päättävät ihmisten elämän kannalta merkittävistä kysymyksistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi vaikuttavat jokaiseen ihmiseen elämän jokaisessa vaiheessa. Mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, päivystys ja terveyskeskukset. Henkilökohtainen apu, kotihoito ja asumispalvelut. Nämä, ja monet muut palvelut kuuluvat jatkossa aluevaltuustojen päätäntävaltaan.

Haluan itse tehdä näistä vaaleista mielenterveysvaalit. Pandemia on kiihdyttänyt mielenterveysongelmia, ja yhä useampi nuori, opiskelija, aikuinen ja vanhus kokee elämänsä aikana mielenterveysongelmia. Sen sijaan hoitoon on vaikea päästä. Jonot ovat pitkät ja avun saamisessa kestää usein liian kauan. Näin ei voi jatkua. Panostus mielenterveyspalveluihin on panostus tulevaisuuteen ja ihmisten parempaan hyvinvointiin. Aluevaltuutettuna haluan varmistaa, että mielenterveyspalveluihin kohdennetaan tarpeeksi resursseja, jolla alennetaan hoitoon pääsyn ja avun saannin kynnys mahdollisimman matalaksi.

Sote-IT-alan asiantuntijana tunnen niin sotea kuin IT-puolta. Minun ei tarvitse mennä valtuustoon opettelemaan, vaan voin tarttua suoraan toimeen. Varmistetaan Pohjois-Karjalaan hyvät palvelut ja modernit tietojärjestelmät. Tähän päästään kestävällä politiikalla – niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti.

En halua tehdä äänestäjille epärealistisia lupauksia, joita pyrkisin toteuttamaan ilman ison kuvan tarkastelua. Sen sijaan lupaan tehdä politiikkaa parhaimpaan tietoon ja tieteeseen nojaten, arvomaailmani pohjalta. Haluan taistella polarisaatiota ja populismia vastaan. Lupaan myös pystyä vaihtamaan perustellusti mielipidettä, mikäli tutkittu tieto näyttää olettamukseni vääriksi.

Näiden politiikkaani ohjaavien suuntaviivojen lisäksi olen nostanut kolme isossa kuvassa kehittävää kokonaisuutta tärkeimmiksi kuntavaaliteemoikseni. Pääset tutustumaan niihin ja vaalikonevastauksiin tällä sivustolla tarkemmin.

MIELENTERVEYS

Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida, että päätökset ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Vain näin voimme varmistaa, että teemme pitkäkestoista politiikkaa ja rakennamme maailmaa paremmaksi paikaksi tulevia sukupolvia varten.

Ilmastonmuutoksen torjuminen tehdään kaupungeissa, ja Joensuu on toiminut sen suhteen esimerkillisesti. Tätä työtä pitää jatkaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet:

1. Terapiatakuu otettava käyttöön mahdollisimman pian.

2. Mielenterveyspalveluiden resurssit turvataan.

KESTÄVÄ POLITIIKKA

Kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida, että päätökset ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Vain näin voimme varmistaa, että teemme pitkäkestoista politiikkaa ja rakennamme maailmaa paremmaksi paikaksi tulevia sukupolvia varten.

Myös aluevaltuustoissa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Näitä ovat:


1. Aluevaltuuston alaisten organisaatioiden päästöjen seuranta ja tavoitteet näiden hillitsemiseksi

2. Taloudellisesti kestävä politiikka. Ei maakuntaverolle, kyllä leveille tuottajaharteille.

3. Ihmisten hyvinvointi ja terveys keskiöön. Ideologian sijaan keskitytään saamaan ihmiset ajoissa hoitoon ja tuen tai avun piiriin.

FIKSUT IT-JÄRJESTELMÄT

Aluevaltuustoissa tehdään päätöksiä hyvinvointialueen IT-järjestelmistä. Järjestelmät vaikuttavat niin työntekijöiden arkeen, kuin ihmisten hoitoon ja tiedon liikkumiseen.

Sote-IT-alan asiantuntijana haluan varmistaa, että Pohjois-Karjalassa käytetään innovatiivisia ja moderneja järjestelmiä.

1. Potilastietojärjestelmän hankinta aloitetaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja eri käyttäjäryhmien kanssa.

2. Integroitavuus ja ketteryys hankintojen ja järjestelmien yhtenäistämisen keskiöön.

3. Tiedolla johtamisen työkaluja hyödynnettävä kaikissa järjestelmissä.

Lisää mielipiteitä ja ajatuksia löydät alla olevista vaalikonevastauksista